• پنجشنبه
 • 30 دی
قــیمـت لحـظه‌ای
دلــار، یــورو، طلــا

دلار

 • دلار سنا(نقدی) 25.569 تومان
 • دلار سنا(حواله) 24.793 تومان
 • صرافی ملی(خریدار دلار) 25.309 تومان
 • صرافی ملی (فروش دلار) 25.562 تومان
 • دلار تهران 28.000 تومان
 • دلار هرات 27.270 تومان
 • دلار سلیمانیه 27.760 تومان
 • دلار دبی 27.915 تومان
 • درهم 7.600 تومان
 • بروز رسانی: 29 دی 15:55

Menu

یورو

 • یورو سنا(نقدی) ******
 • صرافی ملی(خریدار دلار) ******
 • صرافی ملی (فروش دلار) ******
 • دلار تهران ******
 • دلار هرات ******
 • یورو 31.750 تومان
 • صرافی ملی (خرید یورو) 29.086 تومان
 • صرافی ملی (فروش یورو) 29.377 تومان
 • بروز رسانی: 29 دی 15:55

Menu
قــیمـت لحـظه‌ای
دلــار، یــورو، طلــا

طلا

 • سکه امامی 12.080.000 تومان
 • نیم سکه 6.700.000 تومان
 • ربع سکه 3.780.000 تومان
 • سکه گرمی 2.250.000 تومان
 • آب شده 5.219.000 تومان
 • طلا 18 عیار 1.204.000 تومان
 • انس 1.817 دلار
 • بروز رسانی: 29 دی 15:55

 • انس 1.817
 • انس 1.817
Menu
طلا دلار یورو

 • خودرو

 • آهن آلات

 • موبایل

 • کاغذ

 • مسکن

 • مواد غذایی

 • ارز دیجیتال

 • بورس

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13گل آدرینا۳۵۰,۰۰۰
  175.60.13گل سارینا۴۵۰,۰۰۰
  185.65.14گل کارنا۵۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل رونیکا۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل کارنا۵۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل رونیکا۶۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13گل KB12۴۰۰,۰۰۰
  175.60.13گل KB2000۶۵۰,۰۰۰
  175.70.13گل KB14۵۵۰,۰۰۰
  185.65.14گل KB22۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل KB77۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل KB27۵۰۰,۰۰۰
  195.60.15...۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل KB77۶۵۰,۰۰۰
  205.55.16گل KB14۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17گل KB66۱,۰۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13گل ونوس۴۰۰,۰۰۰
  175.60.13...۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13...۵۵۰,۰۰۰
  185.65.14گل اورانوس۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل مرکوری۶۵۰,۰۰۰
  185.65.15گل اورانوس۶۰۰,۰۰۰
  195.65.15...۶۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل مرکوری۷۰۰,۰۰۰
  205.55.16...۷۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل نپتون۹۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13گل P648۴۰۰,۰۰۰
  175.60.13گل P601۴۵۰,۰۰۰
  175.70.13...۴۵۰,۰۰۰
  185.60.14...۵۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل P640۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل P624۶۵۰,۰۰۰
  185.60.15گل P640۵۰۰,۰۰۰
  195.60.15...۷۰۰,۰۰۰
  195.65.15گل P648۶۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل P624۶۰۰,۰۰۰
  205.50.16گل P624۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16...۶۵۰,۰۰۰
  215.65.16گل S630۱,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16گل S630۱,۳۵۰,۰۰۰
  225.65.17گل S677۱,۰۵۰,۰۰۰
  235.65.17گل S673۱,۰۵۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  175.60.13گل CP672۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13گل CP661۸۵۰,۰۰۰
  185.60.13گل N Blue HD Plus۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13گل CP661۹۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل N5000 Plus۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.14گل N5000 Plus۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.14گل N5000 Plus۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.14گل N5000 Plus۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل CP672۱,۰۵۰,۰۰۰
  195.60.15گل CP672۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.65.15۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل N5000 Plus۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.15گل CP672۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.70.15گل NFera۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16گل CP672۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل CP672۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16گل CP672۱,۶۰۰,۰۰۰
  245.70.16گل NFera۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل NFera SU1۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل NFera SU1۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17گل CP672۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17گل NFera SU1۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.17گل CP672۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.50.18گل NFera۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.18گل NFera۲,۱۰۰,۰۰۰
  235.60.18گل NFera۱,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18گل NFera SU1---
  225.50.18گل CP672۳,۴۵۰,۰۰۰
  245.60.18گل ROADIAN HTX RH5۲,۱۰۰,۰۰۰
  245.45.18گل NFera۲,۲۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13---۷۵۰,۰۰۰
  175.70.13...۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13...۱,۰۵۰,۰۰۰
  175.60.13...۱,۳۰۰,۰۰۰
  175.60.13...۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14---۹۵۰,۰۰۰
  185.70.14۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.60.14...۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.14...۱,۰۵۰,۰۰۰
  205.60.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.75.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.60.14...۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.50.15۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.15---۱,۰۵۰,۰۰۰
  195.70.15...۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15...۱,۲۵۰,۰۰۰
  215.75.15...۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.15...۱,۸۰۰,۰۰۰
  195.55.15---۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.60.15---۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.65.15---۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.15---۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.70.15---۱,۴۰۰,۰۰۰
  255.70.15---۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16...۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.50.16...۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.65.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.80.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.16---۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.75.16...۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.75.16...۱,۸۰۰,۰۰۰
  255.75.16۲,۴۵۰,۰۰۰
  185.55.16...۱,۳۰۰,۰۰۰
  215.55.16---۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.60.16---۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.16---۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.16---۱,۶۵۰,۰۰۰
  225.50.17۲,۴۵۰,۰۰۰
  205.50.17---۱,۹۵۰,۰۰۰
  215.45.17---۱,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.17...۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17---۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.17۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.65.17۲,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.17---۱,۶۵۰,۰۰۰
  285.65.17۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17---۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17---۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.17---۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.65.17---۲,۱۰۰,۰۰۰
  245.65.17---۲,۲۰۰,۰۰۰
  255.55.17---۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.60.17---۱,۶۵۰,۰۰۰
  265.65.17---۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.40.18...۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.18...۲,۲۵۰,۰۰۰
  275.35.18۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.50.18۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.60.18۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.35.18۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.40.18۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.55.18---۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.60.18---۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.45.18---۱,۸۵۰,۰۰۰
  235.50.18---۲,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.18---۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.18---۱,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18---۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.40.18---۲,۰۵۰,۰۰۰
  245.45.18---۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.60.18---۲,۰۵۰,۰۰۰
  255.60.18---۲,۴۵۰,۰۰۰
  265.60.18---۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.19---۱,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19---۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.19---۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.40.20۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.20...۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.35.20---۲,۷۰۰,۰۰۰
  265.50.20۲,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.20---۲,۶۵۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  175.60.13...۱,۸۰۰,۰۰۰
  165.65.13گل SENSE KR26۸۰۰,۰۰۰
  175.70.13...۱,۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل Ecsta SPT KU31۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل SOLUS HS11۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل Ecsta HS51۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.60.14گل SOLUS HS11۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.14گل Ecsta HS51۱,۳۵۰,۰۰۰
  185.65.15گل Ecowing۱,۰۵۰,۰۰۰
  175.50.15گل Ecowing۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل Ecsta HS51۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.65.15گل SOLUS۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.60.15گل SOLUS HS11۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.65.15گل Ecowing۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.50.15گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.60.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.50.16گل Ecsta۱,۴۵۰,۰۰۰
  245.70.16...۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.60.16...۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل Ecsta HS51۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16گل Eco Solus KL21۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.50.16گل SOLUS KH17۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.75.16گل PORTRAN۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.16گل Ecowing ES01 KH27۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.16گل SOLUS HS11۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.16گل ECSTA HS51۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16گل Crugen HP71۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.45.16گل Ecsta HS51۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16گل Ecowing Es01 kh27۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.16گل SOLUS KH17۱,۴۰۰,۰۰۰
  265.70.16گل CRUGEN HP91۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17گل Ecsta۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل SOLUS KH17۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17گل Eco SOLUS KL21۱,۵۵۰,۰۰۰
  225.65.17گل Eco SOLUS KL21۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17گل SOLUS KH17۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.60.17گل Crugen HP71۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.17گل Eco SOLUS KL21۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17گل Ecsta HS51۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.50.17گل Ecowing۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.55.17گل SOLUS KH17۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.50.17گل ECSTA HS51۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17گل CRUGEN۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.65.17گل Eco SOLUS KL21۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.17گل Ecowing Es01 kh27۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.60.18گل Eco SOLUS KL21۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.18گل Eco SOLUS KL21۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18گل SOLUS KH17۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.65.18۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18گل Road Venture APT KL51۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.45.18گل Ecsta XC KU26۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18گل Eco SOLUS KL21۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18گل Ecsta LE Sport KU39۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.50.18گل CRUGEN HP91۲,۳۰۰,۰۰۰
  255.60.18گل CRUGEN PREMIUM KL33۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.60.18گل CRUGEN HP91۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.19گل CRUGEN PREMIUM KL33۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.19گل CRUGEN۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19گل Ecsta LE Sport KU39۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19گل ECSTA PS91۳,۸۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13Optimo K715۱,۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13گل Smart Plus H429۱,۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13Solus HS11۹۰۰,۰۰۰
  185.60.13گل OPTIMO ME02 K424۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل OPTIMO ME02 K424۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.65.14---
  195.65.15Optimo K415۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل Kinergy۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.60.15Optimo K415۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15...۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل Kinergy Eco 2۱,۲۵۰,۰۰۰
  235.60.16گل OPTIMO ME02 K424۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل Ventus ME01 K114۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16گل OPTIMO K415۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.16گل Ventus۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.60.16گل Ventus۱,۸۵۰,۰۰۰
  245.70.16گل Dynapro HP2 RA33۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.70.16گل Dynapro HP2 RA33۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.70.16گل Dynapro HP2 RA33۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.50.17گل Ventus ME01 K114۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.17۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل Ventus Prime2 K115۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.50.17گل Ventus۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل OPTIMO K415۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17گل Dynapro HP2 RA33۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.17گل OPTIMO K415۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.17گل Ventus۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.50.18گل Ventus۳,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.18گل OPTIMO H426۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18گل OPTIMO H426۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.18گل Ventus V12 evo2 K120۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل OPTIMO K415۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.60.18گل Dynapro HP RA23۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.18گل Dynapro HP2 RA33۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.50.18گل Ventus V12 evo K110۲,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.18گل Ventus Prime2 K115۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.19گل Ventus Prime2 K115۲,۹۰۰,۰۰۰
  245.40.19گل Ventus Prime2 K115۳,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۶۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  185.65.15گل Energy۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.60.15---۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15Energy Saver Plus۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15---۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.65.15---۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.70.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.16---۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.16Primacy 3۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16---۲,۳۵۰,۰۰۰
  205.55.16---۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل PRIMACY HP۳,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.17گل Primacy۳,۰۰۰,۰۰۰
  205.55.17گل Primacy 3۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17گل Primacy 3۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل Pilot۴,۲۰۰,۰۰۰
  225.55.18گل Primacy۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18گل Primacy۵,۳۰۰,۰۰۰
  245.50.18گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
  265.40.21گل LATITUDE SPORT 3۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  175.60.13گل MH12۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل MH12۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل MH12۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل MH12۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.65.15گل Matrac۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.70.15۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.55.15۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.70.15۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.55.15گل MH12۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل MH12۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.45.16گل MH12۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.16گل MH12۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.65.16گل Matrac۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.75.16۳,۷۵۰,۰۰۰
  225.55.16۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.45.16۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.16۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.70.16۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.75.16۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.50.17۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17۱,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.17۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17گل CRUGEN KL21۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.40.17۱,۷۵۰,۰۰۰
  285.60.17گل Matrac STX KL12۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.60.18۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.18۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18گل Matrac MU12۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.19۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.20۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.20۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.18گل CRUGEN KL21۳,۳۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  215.60.16گل DB E70B۱,۹۰۰,۰۰۰
  265.70.16گل GEOLANDAR H/T G039۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل DB E70B۱,۸۵۰,۰۰۰
  285.65.17گل G94B۳,۳۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  185.60.13گل HTR A/S P01۹۵۰,۰۰۰
  185.60.14گل HTR A/S P01۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل HTR A/S P01۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.14گل HTR A/S P01۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل HTR 200۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.15گل HTR 900۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.65.15گل HTR A/S P01۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.15گل HTR 900۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.50.15گل HTR 200۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.15گل HTR A/S P01۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل HTR 900۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15گل HTR A/S P01۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.15گل HTR 900۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل HTR A/S P01۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.60.16گل HTR A/S P01۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.50.16گل HTR 900۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16گل HTR 900۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17گل HTR 900۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.17گل HTR Z III۲,۳۰۰,۰۰۰
  265.35.18گل HTR Z III۲,۵۰۰,۰۰۰
  255.35.18گل HTR Z III۲,۷۰۰,۰۰۰
  275.35.18گل HTR Z III۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.40.18گل HTR 900۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل HTR 900۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18گل HTR 900۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.19گل HTR Z III۳,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.19گل HTR Z III۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19گل HTR Z III۳,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.19گل HTR Z III۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20گل HTR Z III۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.20گل HTR Z۳,۳۵۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  175.60.13...۹۷۵,۰۰۰
  205.60.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.14...۱,۳۵۰,۰۰۰
  175.65.14...۱,۰۵۰,۰۰۰
  195.80.14...۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.14---۱,۱۵۰,۰۰۰
  215.15۱,۸۰۰,۰۰۰
  185.65.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
  255.70.15...۲,۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.75.15۲,۰۵۰,۰۰۰
  265.70.15۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.70.15۱,۹۵۰,۰۰۰
  195.80.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.15---۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.16---۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.55.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16...۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.16۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16۱,۹۵۰,۰۰۰
  285.65.17---۳,۸۰۰,۰۰۰
  215.50.17---۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.17...۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.50.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.55.17...۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.75.14---۱,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.17...۳,۳۵۰,۰۰۰
  215.45.17...۱,۸۰۰,۰۰۰
  265.70.17...۴,۰۰۰,۰۰۰
  275.65.17...۳,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.17...۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17...۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.17۲,۳۵۰,۰۰۰
  285.65.17...۴,۲۰۰,۰۰۰
  265.65.17---۳,۲۰۰,۰۰۰
  225.40.18---۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.18...۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18...۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.50.18...۲,۹۰۰,۰۰۰
  265.35.18...۳,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.18۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.55.18۳,۴۰۰,۰۰۰
  235.45.18...۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.18---۲,۷۰۰,۰۰۰
  255.35.18...۳,۱۵۰,۰۰۰
  285.60.18...۴,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.19...۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.19...۳,۵۰۰,۰۰۰
  275.30.19...۴,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.19...۴,۵۰۰,۰۰۰
  245.35.19۴,۱۰۰,۰۰۰
  245.40.19...۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19...۳,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.20...۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.40.20...۴,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.20۴,۲۵۰,۰۰۰
  315.35.20۵,۵۰۰,۰۰۰
  275.45.20۴,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.20...۴,۱۵۰,۰۰۰
  295.35.21۴,۷۰۰,۰۰۰
  285.50.20...۴,۵۰۰,۰۰۰
  265.50.20...۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20...۳,۸۰۰,۰۰۰
  265.45.21...۴,۵۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  225.70.15۲,۹۵۰,۰۰۰
  255.70.15۲,۹۵۰,۰۰۰
  215.60.16۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.70.16۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.55.17۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.65.17۳,۱۵۰,۰۰۰
  265.65.17۴,۴۵۰,۰۰۰
  225.45.17۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.18۲,۱۵۰,۰۰۰
  235.50.18۲,۶۰۰,۰۰۰
  255.35.18۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.18۴,۵۰۰,۰۰۰
  275.35.18۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18۴,۲۵۰,۰۰۰
  235.65.18۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.60.18۴,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.18۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.55.18۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.35.19۵,۶۴۰,۰۰۰
  235.55.20۵,۳۵۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  165.65.13---۶۰۰,۰۰۰
  175.60.13---۶۵۰,۰۰۰
  175.70.13---۷۰۰,۰۰۰
  185.70.13---۷۵۰,۰۰۰
  185.65.14---۷۵۰,۰۰۰
  195.60.14---۸۵۰,۰۰۰
  205.60.14---۸۵۰,۰۰۰
  205.60.15...۱,۰۵۰,۰۰۰
  235.75.15...۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.65.15---۸۰۰,۰۰۰
  195.55.15TR257۹۵۰,۰۰۰
  195.60.15---۹۰۰,۰۰۰
  195.65.15TR928۹۵۰,۰۰۰
  205.50.15---۱,۱۵۰,۰۰۰
  255.75.15TR257۱,۴۵۰,۰۰۰
  255.70.15TR257۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.16---۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.55.16TR928۱,۱۵۰,۰۰۰
  215.65.16...۱,۲۰۰,۰۰۰
  225.70.16...۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16TR257۱,۱۵۰,۰۰۰
  235.55.17...۱,۴۰۰,۰۰۰
  235.65.17...۱,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17...۱,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.17...۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.50.17Sportex TH201۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17Sportex TH201۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.50.17Sportex TH201۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.17TR257۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.65.17TR257۱,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.18...۱,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18...۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.40.18...۱,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.18TR257۱,۶۰۰,۰۰۰
سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
  205.55.16...۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.55.16CINTURATO P7۱,۹۵۰,۰۰۰
  215.45.17P ZERO Nero GT۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17CINTURATO P7۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.65.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.17۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17CINTURATO P7 MO۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17---۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.60.17CINTURATO P7۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.45.18۵,۵۰۰,۰۰۰
  265.35.18۵,۴۰۰,۰۰۰
  2245.40.18۵,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.18۵,۲۰۰,۰۰۰
  275.40.18۷,۰۰۰,۰۰۰
  235.40.18۶,۲۵۰,۰۰۰
  225.40.18CINTURATO P7۵,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.18Scorpion Verde۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.18---۶,۰۰۰,۰۰۰
  285.35.18P ZERO MO۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.19۶,۷۵۰,۰۰۰
  275.40.19۹,۷۵۰,۰۰۰
  285.30.19۵,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.19۷,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.19۶,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.19---۴,۵۶۰,۰۰۰
  245.45.19P ZERO (MOE) R-F۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19P ZERO MO۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.20---۹,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20P ZERO PZ4 * R-F۷,۲۵۰,۰۰۰
  255.35.20---۵,۱۵۰,۰۰۰
  275.30.20۷,۱۵۰,۰۰۰
  295.35.20---۶,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.20---۸,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.21---۷,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.21۷,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21P ZERO NO۶,۹۰۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۱,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۵۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۳,۱۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۳,۹۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۴,۹۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۶,۱۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۷,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۷,۹۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۴.۵۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۷,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۶,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۶,۶۵۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۲۴,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ایرانیشاخه۵.۵۲۴,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ایرانیشاخه۶.۵۲۴,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی-۷۲۴,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ایرانیشاخه۹۲۴,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۲۴,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ایرانیشاخه۲۸۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶.۵۶ متری۴۲۱۸,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۸,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۸,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۸,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۸,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰---(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵---(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰---(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده-۲۳,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده-۲۳,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۸,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۲۰۲۳,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۹۰۲۳,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۳۶۰۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱/۵*۶۴۳۵۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱/۵*۶۵۸۰۲۵,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱/۵*۶۷۲۰۲۷,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱/۵*۶۸۶۵۲۵,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۱۰۸۰۲۵,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱۴۴۵۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱۸۰۵۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲۱۶۵۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ایرانی۱۲ متری۲۱۶,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ایرانی۱۲ متری-۱۶,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ایرانی۱۲ متری-۱۶,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ایرانی۱۲ متری-۱۶,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ایرانی۱۲ متری-۱۶,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  سیم آرماتور-۳ و ۴-۱۹,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو حرارتی--۱۹,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ--۱۹,۱۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک۱.۵ و ۲.۵-۱۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه۱.۵ و ۲.۵-۱۹,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو خاموت ۸---۱۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰---۱۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸---۱۸,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰---۱۷,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸---۱۸,۶۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰---۱۷,۸۵۰(۰.۰۰%)۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷---(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۹,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵/۷۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدل گوشیقیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy M01 32/3۲,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02 32/2...
  Samsung Galaxy M02s 32/3۲,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M12 64/4۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M30s...
  Samsung Galaxy M31 . 128۶,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s...
  Samsung Galaxy M51۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 128/8۱۰,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 / 16۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 32۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 64۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10S۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 64۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 128۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20...
  Samsung Galaxy A20s۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s - 32/3...
  Samsung Galaxy A21s - 64/4۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s - 128/4۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 64/4۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10...
  Samsung Galaxy A30 . 64...
  Samsung Galaxy A30s . 64۴,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s . 128۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 64.4۴,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 128.4۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 128.6۵,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/6۵,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/6۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A42 5G۸,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s...
  Samsung Galaxy A51 / 6۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 / 8۷,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/8۹,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 256/8۱۱,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 5G 128/8۱۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A70۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 5G...
  Samsung Galaxy A72 4G 128۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 4G 256۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A80...
  Samsung Galaxy S10...
  Samsung Galaxy S10 Lite...
  Samsung Galaxy S20...
  Samsung Galaxy S20 Plus۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 + 5G۱۶,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 4G۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G۲۱,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 4G۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 5G۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 128۲۰,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 256۲۱,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256۲۸,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G۲۱,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 - 256...
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Lite۱۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G۲۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 5G۲۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip . 256۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 4G...
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G...
مدل گوشیقیمت ( تومان )
  Apple iPhone SE 2020 . 64۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 128۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 256...
  Apple iPhone 11 . 64...
  Apple iPhone 11 . 128۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 64...
  Apple iPhone 11 Pro . 256...
  Apple iPhone 11 Pro . 512...
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 - 64...
  Apple iPhone 12 - 128۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 - 256۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Mini۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro - 128۳۱,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro - 256۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro - 512---
  Apple iPhone 12 Pro Max - 128۳۳,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max - 256۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max - 512۴۶,۰۰۰,۰۰۰
مدل گوشیقیمت ( تومان )
  Xiaomi Mi A3 128۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 7A 32۲,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8 64۳,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8A 64۲,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 32۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 64۳,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 M 128...
  Xiaomi Redmi 9A 32۲,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 32۳,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 64۳,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 128...
  Xiaomi POCO F3 5G 128۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 64/4۴,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/4۴,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 64۳,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 /128GB۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 64۳,۷۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 128۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 64۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 128۶,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/4۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 64/4۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64۵,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64۶,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128۷,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 64/6۴,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 128/6۵,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 128/6۶,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 256/8۶,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 128۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi Note 10 Lite /128۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco F2 Pro -128/6۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 5G 256۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256۹,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128۷,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/6۷,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/8۸,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/8۹,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8۱۳,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256...
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6۷,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8...
  Xiaomi Black Shark 3 5G 256۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 256/12۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 128/12۲۲,۰۰۰,۰۰۰
نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت ( تومان )
  کاغذ تحریر100*7070بندبنفش---
  کاغذ تحریر90*6070بندبنفش---
  کاغذ تحریر100*7080بندبنفش---
  کاغذ تحریر90*6080بندبنفش---
  کاغذ تحریر100*70100بندبنفش---
  کاغذ تحریر90*60100بندبنفش---
  کاغذ تحریر90*6080بندچینی 121---
  کاغذ تحریر100*7080بندچینی 121---
  کاغذ تحریر90*60100بندچینی 121---
  کاغذ تحریر100*7070بنداندونزی۲۸۰,۰۰۰
  کاغذ تحریر90*6070بنداندونزی۲۰۷,۰۰۰
  کاغذ تحریر100*7080بنداندونزی۳۸۰,۰۰۰
  کاغذ تحریر90*6080بنداندونزی۲۸۰,۰۰۰
  کاغذ تحریر100*70100بندپری پرینت۸۲۰,۰۰۰
نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت ( تومان )
  کاغذ گلاسه براق100*7080کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه براق90*6090کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه براق90*60200کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه براق100*70250کیلو گرمهانسول۱۳,۹۰۰
  کاغذ گلاسه براق90*60250کیلو گرمهانسول---
  کاغذ گلاسه براق100*70200کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه مات90*60200کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه مات90*60250کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه مات100*70300کیلو گرمشینهو---
  کاغذ گلاسه مات90*60300کیلو گرمشینهو---
نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت ( تومان )
  مقوای پشت طوسی100*70230کیلو گرمهانسول---
  مقوای پشت طوسی100*70250کیلو گرماژدها---
  مقوای پشت طوسی100*70280کیلو گرماژدها---
  مقوای پشت طوسی90*60280کیلو گرمهانسول۱۱,۶۰۰
  مقوای پشت طوسی100*70300کیلو گرماژدها---
  مقوای پشت طوسی90*60300کیلو گرماژدها---
  مقوای پشت طوسی100*70350کیلو گرماژدها---
نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت ( تومان )
  کاغذ A4 - A5A480بستهدبل آ۳۷,۰۰۰
  کاغذ A4 - A5A480بستهpaperone---
  کاغذ A4 - A5A480بستهZirax---
  کاغذ A4 - A5A480بستهTarget---
  کاغذ A4 - A5A480بستهکپی مکس طلایی۳۲,۰۰۰
  کاغذ A4 - A5A480بستهکاغذ میلاد---
  کاغذ A4 - A5A480بسته(Ecxel (Zirax---
  کاغذ A4 - A5A480بستهXerox-Excel---
  کاغذ A4 - A5A380بستهXerox-Business---
  کاغذ A4 - A5A480بستهXerox-Business---
  کاغذ A4 - A5A380بستهZirax---
  کاغذ A4 - A5A580بستهPerfect---
  کاغذ A4 - A5A480بستهMatrix---
نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت ( تومان )
  کاغذ پلاست100*70100بند------
  کاغذ پلاست100*70150بند------
  کاغذ پلاست100*70300بند------
  کاغذ پلاست70*50400بند------
  کاغذ پلاست8080پالت------
نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت ( تومان )
  کاغذ کرافت140127کیلو گرمAsian Paper---
  کاغذ پشت چسب دار70*50---------۳,۲۰۰
  کاغذ کاربن لس (NCR)70*1000بندهایپر کپی۵۶۰,۰۰۰
  کاغذ کاربن لس (NCR)60*900بندهایپر کپی۴۶۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  کردستان.جانبازاننو ساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران.بهارستاننو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . بلوار اندرزگونو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دولت.بلوار کاوهنو ساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . پور ابتهاجنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی.محسنینو ساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی.نرسیده به مترو قلهکنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی .میدان قدسنو ساز۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه .دشت یارنو ساز...
  ظفر.نونهالاننو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. میدان امام زاده قاسمنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر گوی ابادینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی.خاقانینو ساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران.خیابان جمال ابادنو ساز---
  شیخ بهائی نرسیده به کوچه ازادنو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل.خیابان 12 متری قائمنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  نوبنیاد.خیابان گلزارنو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی.رحمانینو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک.بلوار دانشجونو ساز...
  جردننو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی.خیابان سیمیارینو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن.روانپورنو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروس.بلوار شهرزاد.پابرجانو ساز۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن.خرسندنو ساز۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه .بالاتر از خیابان جیمنو ساز...
  قیطریه.چیذرنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر .فرید افشارنو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه.خیابان علی حسینینو ساز...
  ظفر زرگنده.بهمننو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی .گلفرودنو ساز۶۵
  ولنجک.بلوار دانشجونو ساز۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش.بلوار اوشاننو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر.دولتشادنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه .خیابان لواسانینو ساز...
  شریعتی.بالاتر از مترو قلهکنو ساز۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  درکه.خیابان مفیدینو ساز...
  پاسداران .میدان فرخی یزدینو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه.خیابان شریفی منشنو ساز۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه.ماکوئی پورنو ساز...
  زعفرانیه.ماکوئی پونو ساز...
  زعفرانیه .خیابان وثوقنو ساز...
  قیطریه.خیابان شریفی منشنو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران.خیابان مژدهنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی نرسیده به تجریشنو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب ک هاشمینو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  داراباد . پورابتهاجنو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. خ 5نو ساز...
  اقدسیه . خ موحددانشنو ساز...
  نیاوران .کاشانکنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه بالاتر از پارکنو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند.گلابدرهنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی شمالی.خ نوریاننو ساز...
  زعفرانیه.خ طاهرینو ساز...
  شریعتی.بالاتر از پل رومینو ساز...
  مینی سیتی .شهرک نفتنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس.قلمستاننو ساز...
  نیاوران .خ گل سنگنو ساز...
  قیطریه .بلوار صبانو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک.بلوار دانشجونو ساز۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه .خ حسینینو ساز...
  قیطریه.خ مهرادنو ساز۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  دربند.خ اسدالهینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه .نرسیده به فلاحینو ساز...
  زعفرانیه.خ نیاززادهنو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران.سه راه یاسرنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه.خ ثاراللهنو ساز...
  داراباد.خ طالب نسبنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب .خ کریمینو ساز...
  نیاوران.نرسیده به خ مرجاننو ساز...
  ولنجک .بالاتر از خ شقایقنو ساز...
  نیاوران باهنر.خ خان سفیدنو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه.بلوار کاوهنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پورنوساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  شهرآرا . پاتریسنو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا .کوی نصرنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا.بالاتر از خ 33نو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد.بخشایشنو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مزرداران.ایثارنو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران.کوچه البرزنو ساز...
  بلوار مرزداران.کوچه البرزنو ساز...
  بلوار مرزداران .خ جانبازاننو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران .بلوار جانبازاننو ساز۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد.علامه شمالینو ساز...
  گیشا بالاتر از ک 13نو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.باقرخاننو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو.زنجانی شمالینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب .درختینو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی بین یادگار و بهبودینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران .خ بهارنو ساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران .اطاعتینو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران.ناهیدنو ساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد.بلوار فرحزادینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه .بلوار شهدای صادقیهنو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان .دهقاننو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه.بلوار گلابنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب.بلوار دریانو ساز...
  بلوار مرزداران.نامدارنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران.ارشنو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.توحیدنو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.حبیب اللهنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه .سازمان ابنو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.جهانی نسبنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.شادماننو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.بهبودینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.رحیمینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا.نرسیده به خ 13نو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا.الله وردینو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب.خوارزمنو ساز۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا.صائمینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.کوثر اولنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوی فراز.بیداری شرقینو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرارا.امام منتظرنو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران.شهرک ژندارمرینو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی بین باغبان و سهیلنو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد.بلوار فرهنگنو ساز...
  شهرک غرب.سپهرنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد.علامه شمالینو ساز...
  طرشت.حبیب اللهنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران.جلالنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جلال ال احمد.نرسیده به کوی پروانهنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.توکلینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  پاسداران .سروستاننو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت نرسیده به کوچه صاحبینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی.دوراهی قلهک.خ یاسمننو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی.بختیارینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر .بولوار ارشنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن.ک شهناز.ک گلستانکنو ساز۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  دورس.شیدائینو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا.شیراز جنوبینو ساز...
  ایت الله صدر بالاتر از مسجد کربلانو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا.خوارزمینو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران.بوستاننو ساز۹۷,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران.عابدین.جهانی نیانو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد.کوشانو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی.سجادنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه جنوبی.ک مسعودنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر نرسیده به پارک وینو ساز۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  نوبنیاد.کوهستاننو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر.دانشگرنو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی.تسلیمی.نماززادهنو ساز۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  جردن .نرسیده به میردامادنو ساز۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران.پایین تر از همتنو ساز۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروس صالح حسینینو ساز...
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  خواجه عبدالله.تیسفوننو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدلله.بیستمنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ترانپارس.بین فلکه سوم و چهارمنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره میدان رهبر پایین تر از تپهنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.بهارنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شمس اباد.شهید کرد. مولوینو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.وفادارنو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.اتوبان باقری.210نو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.200 غربینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.استخرنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت.میدان 56نو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.شیرودنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.112نو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  سراج.نرسیده به کوچه 104نو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  هروی.وفامنش.جوانشیر.اردیبهشتنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هروی.گلزارنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی.شهاب شمالینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی.موسائینو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه.بهارنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی.شهرک شهیدبهشتینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران.تکاوران جنوبینو ساز۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی.ک ابراهیمینو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی.کشورینو ساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی.ملک نسبنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام.میدان 48نو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.218 غربینو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هروی.ساقدوشنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت.عبادینو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  هروی.شعبانلونو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام.میدان 13نو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.توحیدنو ساز۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه.بلوار والفجرنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.خیرینو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره.زهدینو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام.اردیبهشت جنوبینو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام شمیران نو.میدان ابوذرنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  یزرگراه رسالت.شهید کردنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شمس اباد.ریحانینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  قنات کوثر .بلوار مطهرینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام .میدان الغدیرنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه .فاز 2نو ساز۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.فلکه 4نو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام.حیدرخانینو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  ایت الله کاشانی.گلستاننو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.خ سلیمی جهرمینو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.تقدیرینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری.زیتوننو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد.شهید چمراننو ساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس شرق.عقیلنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری.هجرتنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی.22 بهمن.امیرابراهیمنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی .خ فهیمینو ساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد جنوبی.چهار باغ غربینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری.پیامبر مرکزینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی .امام رضانو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد جنوبی.والفجرنو ساز۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری .شهرک دانشگاهنو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی .سیمون بولیوارنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزی.خ رجب صلاحینو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  پونک سردار جنگل.یاسمننو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس شرق.وفا اذر جنوبینو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد.شاهین شمالینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزینو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه حکیم بالاتر از باکرینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک زیبا .الاله شرقینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهران.جنب پارک امیرنو ساز۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژهنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهران.سمیهنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی.باغ فیضنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری.میدان دانشگاهنو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. بهارنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی.اباذرنو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهران.بالاتر از فلکه دومنو ساز۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  شهران.بلوار کوهسارنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی.شالینو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس شرق.ولیعصرنو ساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری.طور جنوبینو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزی.بلوار اهونو ساز۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهران.فلکه دومنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزی.اقاقیانو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  پونک.ایران زمین.اعلائینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کن سولقاننو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  امیر اباد.کارگر شمالینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان.نجات اللهینو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.اسدابادینو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.بین مستوفی و ابن سینانو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  امیر اباد.جانبازان.16نو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی غربی.اعتماد زادهنو ساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  امیر اباد.کارگر شمالینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری.لارستاننو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان.بلوار ازادگاننو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.بین بیستون و چهلستوننو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.اسد ابادینو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری.فجرنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان.ایرانشهرنو ساز۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  مفتح جنوبی.اقا محمدنو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.ابن سینانو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب.وصال شیرازینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب.وصال شیرازینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.میدان کلانترینو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگاننو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگاننو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  مفتح جنوبی.نجومینو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده شمالی بالاتر از فرصتنو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  قائم مقام بین میدان شعاع و مطهرینو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی بین سیندخت و پرویننو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر .نظامی گنجوینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده.دکتر قریبنو ساز۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.اکبرینو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.مدبر.28نو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده.قدر.ثابتنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی.نوفلاحنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.مستوفینو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.جهان ارانو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر .بلوار دوستاننو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی.هشت بهشتنو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی.جویبارنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی.چهارمنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.22نو ساز۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  قائم مقام.مشاهیرنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب.وصال شیرازینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرزای شیرازی.22نو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی.میدان گلهانو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان.سنایینو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد.مهرامنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب بهار جنوبی.صدیقنو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر.نظامینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  طالقانی.سمیهنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شریعتی.نرسیده به بهارنو ساز۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری بالاتر از تقاطع سهروردینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام.اجاره دارنو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی.داوود ابادینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی.حقیقت پسندنو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی.حیدرینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی.هویزهنو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری بالاتر از ترکمنستاننو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی.ک حاج حسنینو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی جنوبی.ک امین اللهینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد.خ رجبینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی.محسن ازادینو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد.مدنی جنوبینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان.حیات منشنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند.محمودینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی.چهار راه سبلاننو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران.نورمحمدینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری بالاتر از چهارراه سهروردینو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  معلم.گوهرینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو .نصر ابادی کاوه شرقینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد.مدنی شمالینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی.شارق شرقینو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفت تیر.بهار شمالینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد. حسینینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پلیس.کلیم کاشانینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین.صفا غربینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین.منتظرینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو.سلمان فارسینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو.اکبرنژادنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی.میثاقنو ساز۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  معلم.گوهرینو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پلیس.ادیبینو ساز۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر .سربازنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند.رجبینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر .طاهریاننو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر .طاهریاننو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر .طاهریاننو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پلیس.کلیم کاشانینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو.شیخ صیفینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبللان شمالی.علی پورنو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  عباس اباد.اندیشهنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران.متین شهابینو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا.ارسباراننو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  میدان.امام حسین.منتظرینو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا.اذرشهرنو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  اپادانا.مهنازنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  نارمک.بختیارینو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی.صفائینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی.16 مترینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.ایتنو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.درشتنو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.مدائننو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 45نو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 5نو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میرفخرائینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.زرکشنو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی.کرمان جنوبینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 14نو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.ایت.رضوان غربینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.46 متری غربینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی.صفایی.نوروزی فردنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 18نو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 70نو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی.میدان سبلاننو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.ارمغانینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. 46 متری غربینو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.واشقانینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک بین میدان 17 و 18نو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.مسیل باخترنو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.مهرجنوبینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی.ختائینو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 78نو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.مسیل باخترنو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.نبیئیاننو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 94نو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.ستارخاننو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ.حسینینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.میدان تسلیحاتنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت.ک طلوعینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 16نو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه.ک اکبرینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.گلشننو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه.ک اشترینو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 41نو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. اثنی عشرنو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.سمنگان شمالینو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 5نو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.دین محمدینو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  سی متری جی.رویائینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی.فلاحنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی.جرجانینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی.ده متری عسگرینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین.خیابان بیست و یک مترینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی.پارسائیاننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی بعد از یادگارنو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین .هاشمینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  مهراباد جنوبی.سعیدینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی .غیاثوندنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین.طوسنو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین .نرسیده به کوچه داوودینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین.کوچه سر ابادانینو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین.دستغیبنو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین.سرابادانینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی لشکرینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی.ک رنجبرنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی.ک رنجبرنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دستغیب غربی.ک زینل نژادنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  طوس.ایران خواهنو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  خوش بالا تر از بوستاننو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی.جیحوننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت. بین طوس و بهنودنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی بالاتر از چهارراه جیحوننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نواب محبوب مجاز.قدیمینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی.ک هلالینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی.سلیمینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون.طوسنو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی نرسیده به ک دوم نعمتینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون.رنجبرنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  خوش بالاتر از مرتضوینو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  رودکی بالاتر از کمیلنو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی.ک مطهری نژادنو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بریانک.ابراهیم حسینینو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی.امیر کاشانینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  خوش نرسیده به اذربایجاننو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون.سلیمانینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  اذربایجان.بین رودکی و نوابنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی.بالاتر از چهار راه لشکرنو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی.خ کمالی.خ غفارینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  اذربایجان.ک قاسمینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه بین خوش و رودکینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر بالاتر از منیرهنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری .شیخ هادینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  دروازه شمیران.پرستارینو ساز۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران.میدان ابن سینانو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران.بیاتینو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.جنگروینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران.پیشیارنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.وفائینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایران.اقاجانلونو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران.چهارراه صفانو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.عجب گلنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران.کفائینو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور.رستگارینو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران.گلمحمدینو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران.زرین نعلنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان.صفی علیشاهنو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایران.گوتهنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران.کوی صادق اسلامینو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران.هدایتنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا.مجاهدین اسلامنو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.کوی غلامعلینو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران.مهدوی پورنو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان.ظهیر الاسلامنو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایران.بیگو تهرانینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجتهدین اسلام.عظیم زادگاننو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان.بالاتر از رفاهنو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان ایستگاه مخبر جنوبینو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران.میدان امام حسیننو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریورجنوبی.قنبرینو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریورجنوبی.عجب گلنو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریورجنوبی. بین ارج و شقاقینو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.حصارینو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.اشتیانینو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.مهاجرینو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی.ابشارنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان.ارجنو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. بالا تر از تیر دوقلونو ساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری.باستاننو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  تهران نو.طوفانینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.باغ فریدنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو.غفارینو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.داورزنینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.لرستانینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.10 متری هاشمینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند.وکیل باشینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.عادلینو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پور عبدینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.بلوار ابوذر بین پل اول و دومنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پایین تر از بلوار نیکنامنو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. فرزانهنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پرستاری جنوبینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.خادمینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پرستاری جنوبینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.زینتی افخمنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پورمندنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.مخبر شمالینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.بلوار نیک نامنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.مقداد فلکه دومنو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.مشایخینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. ک قلیزادهنو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نبرد شمالینو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو.امامتنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. جدیدینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.دهم فروردیننو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.زاهد گیلانی شمالینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.لطفینو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پیچکنو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو.بلال حبشینو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو.ک حیدرینو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو.ابوریحاننو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.شکوفهنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.افراسیابینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.محصلنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو هوایی .پنجمنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند.15 متری ناصرینو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند.غفارینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی.هفتمنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی.اولنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی .کلینینو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی .میدان سر اسیابنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی.نهمنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.ده حقینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی.خسروینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی.پل ششمنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی.گلستاننو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی.ده حقینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی.پل ششمنو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.کیانینو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی.اقاجانلونو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی.بهشتنو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.میثمنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذرجنوبی.پل ششمنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذرجنوبی.بلوار زمزمنو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذرجنوبی.زبده شمالینو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذرجنوبی.ده حقینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.نصرنو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.غیاثینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.عجب گلنو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی.گلستاننو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.میر هاشمینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.گیلکی جنوبینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.کیانینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.ارجمندی رادنو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.مخبر جنوبینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.سعیدینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شهرک سجادیهنو ساز---
  افسریهنو ساز---
  کیان شهرنو ساز---
  خاوران / جاده خراساننو ساز---
  فلکه اول مشیریهنو ساز---
  بزرگراه آزادگاننو ساز---
  ذوالفقارینو ساز---
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  میدان وصالنو ساز---
  خیابان جوادیهنو ساز---
  پارک بعثتنو ساز---
  هزار دستگاهنو ساز---
  میدان ابریشمنو ساز---
  نازی آبادنو ساز---
  میدان رباط کریمنو ساز---
  بزرگراه بعثتنو ساز---
  میدان بهمننو ساز---
  ترمینال جنوبنو ساز---
  شهرک طالقانینو ساز---
  خانی آبادنو ساز---
  خزانهنو ساز---
  میدان باربرینو ساز---
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  یافت آبادنو ساز---
  وصفناردنو ساز---
  ابوذرنو ساز---
  خزانه فلاحنو ساز---
  امین الملکنو ساز---
  قلعه مرغینو ساز---
  زهتابینو ساز---
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  ابراهیم آبادنو ساز---
  میدان معلمنو ساز---
  نوروز آبادنو ساز---
  میدان الغدیرنو ساز---
  میدان جانبازاننو ساز---
  شهرک طالقانینو ساز---
  کوی مهرزادنو ساز---
  اسماعیل آبادنو ساز---
  سعید آبادنو ساز---
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  صالح آباد شرقینو ساز---
  نعمت آبادنو ساز---
  شهرک ابوذرنو ساز---
  صالح آباد غربینو ساز---
  شهرک شریعتینو ساز---
  دولت خواهنو ساز---
  شهرک بستاننو ساز---
  عبدل آبادنو ساز---
  میدان جهادنو ساز---
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شهرک شهردارینو ساز---
  اقدسیهنو ساز---
  شهررینو ساز---
  دیلمان شمالینو ساز---
  دیلمان جنوبینو ساز---
  مالک آبادنو ساز---
  حمزه آبادنو ساز---
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  ورداور.ولیعصرنو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ازادی.بلوار امام خمینینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر.ایران خودرونو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک چیتگر.پهنه بینو ساز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر.شهرک امام رضانو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر.بزرگراه خرازی.اردستانینو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر.شهرک چیتگرنو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر.شهرک دانشنو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شهرک راه اهن.غرب دریاچهنو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.کوهرنگنو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت.غرب شهرک چیتگرنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.کوهکنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت.اتوبان خرازینو ساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  ادهکده المپیک نرسیده به پارک جوانمرداننو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشهرک راه اهن.گل ارانو ساز۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.ک 9نو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بنفشهنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.35نو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.زیبا دشت بالانو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.میدان دریاچهنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.شهرک صدرانو ساز۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.ساحلنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.میدان المپیکنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.میلادنو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.پروژه خرازینو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.نسیمنو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار امیر کبیرنو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.رازقینو ساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.چشمهنو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.میدان دهکدهنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب.روبروی دریاچهنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.شهرکردنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.گلهای جنوبینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.یاسنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.کاجنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.افتابنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.خ گل اراءنو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت.شهرک مرواریدنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب.جنب مجتمع رزمالنو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نام محصولقیمت ( تومان )
  مرغ کامل تازه۲۰,۴۰۰
  ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی۳۱,۲۰۰
  مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران۳۶,۵۰۰
  ساق مرغ بدون پوست و سر ساق۳۷,۲۰۰
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال۳۳,۹۰۰
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو۳۴,۲۰۰
  ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش۳۲,۷۰۰
  بال کبابی ساده (بدون نوک بال)۲۹,۰۰۰
  بازوی کبابی ساده۲۷,۶۰۰
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده۲۸,۳۰۰
  فیله مرغ۵۱,۴۰۰
  گردن مرغ بدون پوست۱۰,۲۰۰
  شنیتسل بدون آرد۴۰,۱۰۰
  جوجه چینی (شنیسل فیله)۴۹,۳۰۰
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده۴۲,۴۰۰
  جوجه کباب با استخوان ساده۳۴,۴۰۰
  پا چینی 10 عددی مرغ۳۲,۵۰۰
  مرغ کنتاکی۳۲,۵۰۰
  سینه مرغ سوخاری۳۲,۵۰۰
  پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته 400 گرمی۷,۱۰۰
  جگر مرغ بسته 400 گرمی۷,۲۰۰
  سنگدان مرغ بسته 400 گرمی۱۰,۴۰۰
  دل مرغ پاک کرده بسته 400 گرمی۱۰,۷۰۰
ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگی
Bitcoin$33,731۸۲۹,۲۸۷,۴۶۵تومان633.0 میلیارد دلار23.43 میلیارد دلار3.57%7.08%
Ethereum$2,130.58۵۲,۳۸۰,۴۷۲تومان248.9 میلیارد دلار15.47 میلیارد دلار2.84%12.99%
Binance Coin$302.18۷,۴۲۹,۲۴۸تومان50.81 میلیارد دلار1.926 میلیارد دلار1.27%0.18%
XRP$0.608805۱۴,۹۶۷تومان28.17 میلیارد دلار2.088 میلیارد دلار0.86%4.37%
TRON$0.056218۱,۳۸۲تومان4.029 میلیارد دلار626.1 میلیون دلار0.48%0.93%
Monero$204.49۵,۰۲۷,۴۶۲تومان3.672 میلیارد دلار126.4 میلیون دلار2.61%5.27%
EOS$3.67۹۰,۳۴۹تومان3.511 میلیارد دلار675.7 میلیون دلار2.07%0.10%
Neo$30.00۷۳۷,۶۵۳تومان2.116 میلیارد دلار242.8 میلیون دلار1.70%1.52%
بورسمقدار
  شاخص كل۸۰,۲۱۹.۴
  30شركت بزرگ۴,۲۸۱
  آزاد شناور۱۰۴,۶۶۹
  بازاراول۶۷,۱۶۹
  بازار دوم۱۶۶,۸۴۲
  صنعت۷۴,۹۶۳
  مجموع حجم معاملات (ميليون سهم)۴۱۱,۳۲۴,۴۲۳
  مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۶۵۵,۹۸۱
  جمع تعداد معاملات۵۶,۸۰۷
  ارزش بازار(ميليارد ريال)۴,۳۶۱,۵۵۷